Så går valet till Europaparlamentet till

Den 25:e maj får runt 7 miljoner svenskar välja vilka 20 personer som ska representera de svenska partierna i Europaparlamentet. En av de första sakerna de nya parlamentarikerna kommer få välja är ordförande för EU-kommissionen. Redan nu har några av de europeiska partigrupperna utsett kandidater. Sedan valet 2009 har Europaparlamentets befogenheter ökat samtidigt som EU-länderna har kämpat med den ekonomiska krisen. Väljarnas röst påverkar därför den europeiska dagordningen mer nu än vid något tidigare val.

Valresultatet kan komma att direkt avgöra vem som ska leda EU-kommissionen. Numera måste EU:s regeringschefer ta hänsyn till valresultatet när de föreslår en kandidat till posten som den framtida kommissionsordföranden, därefter godkänns kandidaten av Europaparlamentet. För att en kandidat ska bli vald krävs att åtminstone hälften av de 751 ledamöterna stödjer förslaget. Det är med andra ord nu möjligt för europeiska medborgare att säga sitt om kommissionens nästa ordförande. Efter kommissionsordföranden valts kommer sedan de övriga kandidaterna till kommissionärer frågas ut av parlamentet.

Europaparlamentet har lika mycket att säga till om som de nationella regeringarna när det gäller så gott som alla EU-lagar. Detta innebär att väljarnas inflytande är större än någonsin. Idag består parlamentet av sju politiska grupper som representerar mer än 160 nationella partier.

Val sker i samtliga 28 medlemsländer i 22-25 maj 2014. Läs mer om valet på Europapparlamentets hemsida

/Jessica Wikström

26 Feb 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information