Säsongsarbetare villkor förbättrade

Europaparlamentet beslutade den 5:e februari om en lag som förbättrar säsongsarbetares arbets- och levnadsvillkor inom unionen. Villkoren inkluderar bland annat ordentligt boende och begränsad arbetstid.

Bakgrunden till beslutet är att säsongsarbetare ibland har utnyttjas och att hindra tillfälliga vistelser att bli permanenta, men även att skapa en laglig öppning till Europa. Konkret innebär den nya lagen att alla medlemsländer måste ha en maxtid för hur länge säsongsarbetare får stanna, mellan fem och nio månader under en tolvmånadersperiod. Under denna tid ska säsongsarbetarna ha möjlighet att byta arbetsgivare och få sitt kontrakt förlängt.

Regler för minimiålder vid anställning, lön, uppsägning, arbetstider, ledighet samt hälso- och säkerhetskrav på arbetsplatsen ska vara samma för säsongsarbetaren som EU-medborgare. De har också rätt att vara fackligt aktiva samt ha en social trygghet.  Företag som bryter mot dessa regler kommer sanktioneras och kan förbjudas att anlita säsongsarbetare i framtiden.

Den nya lagen kommer även förenkla handläggningen av ansökan om att arbeta som säsongsarbetare. Det är fortfarande upp till varje medlemsland att besluta om hur många säsongsarbetare som de ger arbetstillstånd till.

Läs mer om den nya lagen på Europaparlamentets hemsida

/Jessica Wikström

10 Feb 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information