Samråd om gränsöverskridande företagsverksamhet i EU

EU-kommissionen bjuder in till samråd för att få hjälp med att bedöma hur EU:s regelverk för att bedriva verksamhet i flera länder fungerar och se om reglerna behöver ändras. Hur kan vi förbättra det befintliga regelverket för fusioner över gränserna? Behövs det regler för gränsöverskridande delningar av bolag och hur ska de se ut? Syftet med samrådet är att samla in mer information om följande aspekter: hinder för gränsöverskridande verksamhet, vilka ändringar av det befintliga regelverket som berörda parter anser behövs och möjliga kostnadsbesparingar tack vare EU-insatser.

Samrådet är öppet till 1 december 2014 där alla, medborgare, organisationer eller myndigheter, kan delta genom en enkätundersökning på EU-kommissionens hemsida (finns på svenska). Synpunkter från aktörer som har särskild erfarenhet från nationella och gränsöverskridande sammanslagningar och uppdelningar, t.ex. företag, företagsorganisationer, handelskammare, konsumentorganisationer, fackföreningar, myndigheter samt forskningsorganisationer etc. är välkommet.

Läs mer om samrådet på EU-kommissionens hemsida

Klicka här för att komma till enkäten

/Erica Rönnqvist

16 Sep 2014 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information