Seniorturism i avlägsna regioner

seniorturism

Den 18 september 2014 deltog North Sweden i en konferens om seniorturism i avlägsna regioner. Genom projektet TOURage, som finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond och möjliggörs av Interreg IVC-programmet (2012-2014), sammanfogades 11 partners med avlägsna regioner från Bulgarien, Finland, Grekland, Irland, Ungern, Lettland, Polen, Slovakien och Spanien som fick utveckla och marknadsföra sina turismprodukter för seniorer. Under konferensen lyftes vikten av att utveckla seniorturism i avlägsna regioner och vilken effekt det har för regionen och Europa i helhet.

Målet med TOURage-projektet var att skapa en hållbar och regional utveckling av seniorturism (55+) för att uppmuntra ett aktivt och hälsosamt åldrande. Resultatet kommer att generera hela Europa genom att främja nya modeller och utveckla regionala policys. Under konferensen talades det om hur viktigt det är att underlätta seniorturism, särskilt i avlägsna regioner. Dels ur den sociala aspekten är det viktigt att främja hälsa, välmående och aktivt åldrande samt att erbjuda möjligheter för alla. Ur den regionala aspekten är det viktigt att främja låg- och högsäsong, öka arbetssysselsättningen, förbättra diversifierad försörjning på glesbygden och att erbjuda ett attraktivt turistmål för mindre kända platser samt skapa en så kallad ”age-friendly” (åldersvänlig) region.

Projektets fokus låg på att utveckla ett seniorvänligt resmål, istället för turism för pensionärer. Ett seniorvänligt turistmål kan vara där hela familjen kan resa tillsammans och där tillgången till information och service (även digitalt) är anpassat.

Seniorturism - en marknad med potential
Europeisk turism är en mycket viktig del av den europeiska ekonomin eftersom branschen genererar tio procent av EU:s totala BNP och sysselsätter 9,7 miljoner människor. EU-kommissionen inser vikten av turismverksamhet och lanserade i maj 2012 en pilotfas för "Senior Tourism Initiative" för att definiera grundläggande krav för att förbättra för äldre att kunna resa i Europa. Seniorer (55 år eller över) utgör ca 25 % av den europeiska befolkningen. De har både köpkraft och fritid, vilket i sig utgör en betydande marknad ekonomisk potential. Initiativet är en uppföljning av Calypso initiativet som tydligt visat hur ledande turismen kan bidra till att främja regional utveckling.

EU-kommissionen om seniorturism

Läs mer om TOURage

Läs mer om projektets rekommendationer för turismpolicys

/Erica Rönnqvist

23 Sep 2014 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information