Skrivtävling Så lika så olika så europeiska

EU-kommissionen har lanserat en skrivtävling, riktad till unga mellan 18-25 år. Skrivtävlingen, som går under titeln “Så lika, så olika, så europeiska”, syftar till att involvera unga i frågor som berör EU:s framtida utveckling. En vinnare från varje land blir bjudna på en tredagars studieresa till Bryssel. Deltagare måste vara EU-medborgare för att kunna medverka i tävlingen. Tidsfrist för att skicka in ett bidrag är 27 februari 2015.

För att delta i skrivtävlingen skall man skriva en artikel om högst 1000 ord med utgångspunkt från följande frågeställningar:

  • Vilka är dina erfarenheter av EU:s utvidgning?
  • Hur ska den utvidgade Europeiska unionen tackla framtida utmaningar?

EU:s senaste medlemsland är Kroatien som blev medlem den 1 juli 2013. Det finns flera kandidater och potentiella kandidater, bland andra Bosnien, Serbien, Island och Turkiet. EU:s utvidgningspolitik stödjer grundläggande friheter för medborgare, bidrar till EU som en säkrare plats och främjar demokrati.

Läs mer om tävlingen här

Klicka här för att komma till tävlingsformuläret

För frågor, kontakta:
David Grivet
+32 2 537 44 00

/Ludvig Cronqvist

12 Nov 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information