Socialfondsprogrammet godkänt av EU kommissionen

EU-kommissionen beslutade den 3 december att godkänna nya socialfondsprogrammet i Sverige för perioden 2014-2020. Gentemot tidigare program syftar det nya socialfondsprogrammet till större satsningar på nationell nivå, starkare koppling mellan utbildning och arbetsmarknad, ett starkare fokus på resultat i programgenomförandet samt utvärdering och kostnadseffektivitet. Redan i slutet av december och i januari kommer de första utlysningarna inom programmet att annonseras. Under programperioden investeras totalt 13,2 miljarder kronor i fonden, varav cirka 6,8 miljarder kronor är EU-medel. Det finns i Sverige åtta regionala handlingsplaner för socialfonden varav handlingsplanen för Övre Norrland omfattar Västerbotten och Norrbottens län.

När går det att söka pengar?
ESF-rådet som ansvarar för olika regionala handlingsplanerna samt övervakar arbetet med implementeringen av fondens medel kommer även som planerat att ha regionala utlysningar avseende för programområde 1 och 2 under januari till mars och projektstarter beräknas kunna ske i september. I maj beräknar ESF-rådet att ha den planerade nationella utlysningen för förstudier. Preliminär projektstart blir då i september. Några pågående nationella satsningar kommer kunna förlängas som planerat.

Socialfonden är viktig för Övre Norrland
Norrbotten och Västerbotten har under lång tid präglats av hög arbetslöshet. Men under senare år har tillväxten, optimismen och efterfrågan på kompetent arbetskraftskraft ökat. Den expansiva utvecklingen inom i första hand gruv- och tillverkningsindustrin har bidragit starkt och man har till exempel ordnat jobbmässor för att locka till sig arbetskraft. 

Kort om socialfonden
Den europeiska socialfonden är ett sektorsprogram som syftar till utveckla den nationella arbetsmarknaden samt bidra till att nå Europa 2020-strategins mål om en smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Fonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa och har funnits sedan 1957. Socialfonden är indelad i tre programområden, kompetensförsörjning, ökade övergångar till arbete och sysselsättningsaktivitet för unga. Administrerade myndighet för europeiska socialfonden är ESF-rådet som ansvarar för olika regionala handlingsplanerna samt övervakar arbetet med implementeringen av fondens medel.

Läs pressmeddelande från ESF-rådet

Läs mer på ESF-rådet i Övre Norrland och varför Socialfonden är viktig för Övre Norrland

Ladda hem den regionala handlingsplanen för Övre Norrland (PDF)

Ladda hem beslutsdokumentet (PDF)

Ladda hem North Swedens informationsblad om socialfonden (PDF)

/Ludvig Cronqvist

16 Dec 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information