Stärka industrins konkurrenskraft

Trots det svåra ekonomiska läget har EU:s tillverkningsindustri fortfarande flera konkurrensfördelar som bör utnyttjas för att främja den ekonomiska tillväxten. Det visar ny rapport om industrins konkurrenskraft som EU-kommissionen har offentliggjort. Men för att inte tillväxten ska avstanna måste EU och medlemsländerna snarast ta itu med ett antal problemområden: investeringar, tillgång till finansiering, offentlig förvaltning, tillgång till utländska marknader, innovation och energipriser.

Konkurrenskraften varierar kraftigt mellan länderna

EU-länderna kan delas in i fyra grupper:

Länder med stor och ökande konkurrenskraft: Danmark, Irland, Nederländerna och Tyskland.

Länder med hög men stagnerande eller minskande konkurrenskraft: Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Luxemburg, Storbritannien, Sverige och Österrike.

Länder med måttlig men ökande konkurrenskraft: Estland, Grekland, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Tjeckien och Ungern.

Länder med måttlig och stagnerande eller minskande konkurrenskraft: Bulgarien, Cypern, Kroatien, Malta och Slovenien. 

En del arbete har redan gjorts av EU-länderna för att stärka industrins konkurrenskraft. Men det behövs ännu flera insatser för att ge våra företag bättre förutsättningar att konkurrera på världsmarknaden genom att ta itu med bristen på investeringar, den begränsade tillgången på finansiering, de höga energipriserna och den ineffektiva offentliga förvaltningen.

Rapporten kommer att användas som underlag till EU:s politik. Den kommer också att diskuteras på ministerrådets möte den 25–26 september 2014 och bidra till EU-kommissionens rekommendationer om ländernas finanspolitiska och strukturella reformer under den europeiska planeringsterminen.

Läs mer i EU-kommissionens pressmedelande

EU:s konkurrenskraftsrapport 2014

Sverige och andra landsspecifika rapporter om konkurrenskraften

/Erica Rönnqvist


15 Sep 2014 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information