Svenska regeringens önskelista till Juncker

EU:s finansministrar möttes den 9 december för att bland annat diskutera investeringsplanen för Europas ekonomiska återhämtning på 300 miljarder euro som Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande, presenterade tidigare i år. Inför mötet hade medlemsländerna skickat in vilka projekt som de vill ska få EU-finansiering ur den investeringsfond på 315 miljarder euro, som kommissionsordförande Jean-Claude Juncker presenterade i slutet av november. 

Den 73 sidor långa rapporten innehåller förslag på investeringar, samt en medföljande lista på 610 sidor med önskemål av projekt framtagna av varje land. Önskelistan uppgår till nära 2 000 olika projektförslag med ansökningar om EU-pengar, flest förslag kommer från Belgien med sin 100 sidor långa önskelista och Spaniens var kortast med en halv sida av förslag till olika nationella projekt. Sverige nöjde sig med att nominera fyra investeringar som EU-kommissionen bör satsa på och inget av dem specifikt för norra Sverige. Det är istället tunnelbaneutbyggnad i Stockholm, järnvägsutbyggnad av lokal- och regionaltåg i Sydsverige, elkabeln mellan Sverige och Finland samt startkapital för nyföretagare. Enligt finansminister Magdalena Andersson är Sverige inte det land som har störst behov av att få hjälp med finansiering.

När EU-kommissionen presenterade investeringsplanen meddelades att pengar inte kommer att öronmärkas för ett särskilt land, utan ges till projekt baserat på dess kvalité. Vissa menar dock att många länder är ovilliga att bidra till fonden om inte en del av pengarna öronmärks för de egna länderna. Investeringsfonden bygger på att EU av befintliga medel lägger in 21 miljoner euro som sedan är tänkt att växlas upp 15 gånger det beloppet genom offentlig nationell och privat medfinansiering i syfte att bidra till att få igång Europas ekonomi.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet

Läs mer på Regeringens hemsida

Läs mer om Sveriges önskemål till projektfinansiering

Läs mer om Junckers investeringsplan

/Erica Rönnqvist

16 Dec 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information