U-multirank

Den 13:e maj lanserades U-multirank, ett globalt rankingsystem för universitet och högskolor, finansierat av EU. Med hjälp av U-multirank går det själv att skapa multi-dimensionella listor över universitet och jämföra hur de presterar inom olika områden.

Genom U-Multirank är det möjligt att jämföra 850 universitet och högskolor, mer än 1000 fakulteter och 5000 program från 70 länder. Verktyget kan ta fram universitets styrkor och svagheter samt jämföra mot andra universitet. Det är också möligt att jämföra utifrån vissa akademiska områden.

Tretton universitet och högskolor från Sverige är i dagsläget inkluderade i U-multirank, däribland Umeå universitet och Luleå Tekniska Universitet, samt SLU i Umeå som räknas in i SLU Uppsala.

Varje lärosäte har fått betyget A till E i 30 olika områden utifrån fem dimensioner.

- Undervisning och lärande
- Regionalt engagemang
- Kunskapsöverföring
- Internationell inriktning
- Forskning

Mer information och bakgrund till U-Multirank

Till U-Multirank

/Jessica Wikström 

19 Maj 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information