Umeå2014 Open Days

Den 8 oktober anordnar Umeå2014, genom North Sweden European Office, ett seminarium tillsammans med fyra andra tidigare och kommande kulturhuvudstäder inom nätverket för Europiska kulturhuvudstäder. Arrangemanget är en del av Open Days i Bryssel, som är något av det ”Regionala EU:s Almedalen” med hundratals olika evenemang och seminarier under en vecka i oktober med fokus på regionala EU-relaterade frågor och till vilket tusentals regionala och nationella politiker och tjänsteman och andra reser för att delta på olika sätt.


170707 open days 2014 

"Culture as a recipe for territorial cooperation & co-creation" 
Årets tema för Open Days är att ”växa tillsammans genom smarta investeringar för människor” med fokus på samordning av regionala strategier, bygga kapacitet för regional utveckling samt territoriell samverkan. Seminariet med Umeå2014 tar fasta på kultur som ett medel för att skapa regionalt utbyte och därmed regional utveckling, det som i Umeås fall ofta betecknas som kulturdriven tillväxt genom medskapande ”co-creation”.

Seminariet kommer att under huvudrubriken ”Culture as a recipe for territorial cooperation” belysa olika aspekter av hur städer genom att satsa på kultur och kreativa näringar skapar samlad regional utveckling, manifesterat i exempel från städer som blivit utsedda till Europeiska Kulturhuvudstäder. De medverkande städerna samlar ett decennium av kulturhuvudstäder från Liverpool i England 2008 via årets svenska kulturhuvudstad Umeå och polska Wroclaw 2016 till 2018 års kulturhuvudstäder Valletta på Malta och Leeuwarden i Holland och kan därmed visa på tio års utveckling av kulturhuvudstadskonceptet och de trender som dagens regionala stadsutvecklingsstrategier med kultur och kreativa näringar som motorer bjuder.

Interaktivt seminarium med intressanta aktörer och perspektiv
Med på seminariet finns också EU-kommissionens ansvariga kring kulturhuvudstäder samt moderatorn Neil Peterson, som var en av krafterna bakom Liverpools kulturhuvudstadsår och efter det arbetat med många andra städer kring stadsutveckling genom kultur och kreativa näringar samt olika kulturhuvudstadsarrangemang. Avsikten är ett interaktivt seminarium med utrymme för olika perspektiv och diskussioner som kan brytas med varandra och det avslutas med en mottagning med utrymme för mer utbyte av tankar och idéer mellan deltagarna.

Anmälan sker via Open Days hemsida enligt nedan när den öppnar, genom att i sökfältet söka på koden 08C13.

Varmt välkomna!

Fem tidigare, nuvarande och framtida kulturhuvudstäder bjuder in till

“Culture as a recipe for territorial cooperation”
Can European Capitals of Culture be driving forces for local and regional development?
Do we have the ingredients to unlock all creative potential?

Dag och tid:
8 oktober klockan 14:30 – 17:00 med efterföljande mingel-cocktail

Plats:
Hotel Silken Berlaymont, Boulevard Charlemagne 11, 1000 Brussels 

Medverkande

Neil Peterson, Inside Track (moderator)
Sylvain Pasqua, DG EAC, EU-kommissionen
Anna Olofsson, Umeå
Claire McColgan, Culture Liverpool, Liverpool City Council
Oeds Westerhof, Leeuwarden – Fryslân 2018
Zbigniew Maćków, Wroclaw Impart 2016 Festival
Neville Borg, Valletta 2018 Foundation

Till anmälan (sökkod: 08C13)
Registreringen öppnar den 8 juli  

Se inbjudan från de fem städerna i de europeiska nätverket för kulturhuvudstäder här

02 Jul 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information