Utbildning om urbana och regionala utvecklingsstudier under OPEN DAYS

I samband med Open Days i Bryssel i 6-9 oktober 2014, som arrangeras för europeiska regioner och städer, anordnas även en kurs på ämnet urbana och regionala utvecklingsstudier. Doktorander eller andra personer från akademin som är i början av sin forskarkarriär har möjlighet att ansöka om att delta på kusen.

Kursen "Master Class on urban and regional development studies" anordnas den 6-8 oktober av EU-kommissionens generaldirektoratet för regionalpolitik (DG REGIO) och Regional Studies Association (RSA) och är en möjlighet för doktorander och forskare som är i början av sin karriär att lära sig mer om sammanhållningspolitik samt träffa andra ledande politiker och forskare verksamma inom samma fält.

Kursen har plats för cirka 30 stycken doktorander/forskare (en från varje medlemsstat och några forskare utanför unionen), som är verksamma inom områdena:

EU:s reformer av sammanhållningspolitiken och dess betydelse för regional och urban utveckling i EU
- Utbyggandet av administrativ kapacitet och samarbete på lokal nivå  
- Utmaningar med det europeiska territoriella samarbetet (European Territorial Cooperation)

För att ansöka om en plats ombeds intresserade att skriva en ansökan som bland annat omfattar ett paper (cirka 1000 ord) på ovanstående ämnen.

Fullständig ansökan ska sändas till Daniela Carl (daniela.carl@regionalstudies.org) senast den 16 maj 2014.

Mer information
Mer information om kursen och program för dagarna samt anmälan finns här

/Åsa Fors

17 Apr 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information