Utmärkelse till Europas tillgängligaste stad – ansökan är nu öppen

EU:s utmärkelse för tillgängliga städer (Access City Award) lanserades av EU-kommissionen år 2010, och syftar till att uppmuntra städer som arbetar aktivt med att säkerställa jämlik åtkomst till stadslivet för personer med funktionssättningar eller äldre. Utmärkelsen är en del av EU:s större initiativ för att skapa ett Europa utan hinder för alla människor.

Europa har en åldrande befolkning, och många människor med funktionsnedsättningar upplever fortfarande att de stöter på många hinder i sitt dagliga liv. EU-kommissionären för rättvisa, Viviande Reding, menar att utmärkelsen för tillgängliga städer är ett utmärkt sätt för europeiska städer att visa upp sina insatser och agera inspirationskälla för hur städer kan bli mer tillgängliga för alla invånare. Att underlätta för äldre eller personer med funktionsnedsättningar kan bland annat omfatta bättre anpassade bostäder, allmänna transportmedel samt kommunikationsteknik.

Ansökningsprocessen för Access City Awards
Europeiska städer med minst 50 000 invånare kan ansöka om titeln. Ansökan görs via ett onlineformulär som ska vara inskickat senast den 10 september 2014. Upp till tre städer väljs sedan ut av nationella juryer i varje land, baserat på utvärderingskriterier från EU-kommissionen. De nationella kandidaterna utvärderas därefter av en europeisk jury. EU-kommissonen delar ut ett första-, andra- och tredjepris, samt fyra specialutnämnanden den 3 december 2014 i Bryssel.

I de fyra tidigare upplagorna av Access City Awards har sammanlagt 171 europeiska städer ansökt om titeln. Stockholm hamnade i topp-tre år 2011 och Göteborg tilldelades utmärkelsen år 2014.

Mer information

Mer information om utmärkelsen och hur man deltar (pdf)

Till onlineformuläret för ansökan

/ Åsa Fors

12 Jun 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information