Utnyttja EU:s finansiella stöd för utveckling av bredbandsnätet

EU-kommissionen uppmanar aktörer i EU att söka finansiering för att utforma modeller för att skapa effektiva bredbandsanslutningar i samhällen runt om i EU.

På initiativ av EU-kommissionen lanserades i juli projektet ”Connected Communities” (sammankopplade samhällen) som ska hjälpa regioner och kommuner att utveckla sina bredbandsnät. Syftet är att identifiera och stödja ett antal innovativa pilotprojekt för utbyggnad av höghastighetsbredband som kan reproduceras överallt i Europeiska unionen. Alla aktörer som arbetar med bredbandsutveckling på både lokal, regional och nationell nivå välkomnas att lämna in sina idéer för bredbandsprojekt till EU-kommissionen, dock senast den 15 oktober 2014. De bästa idéerna kommer att få ett särskilt kvalitetsmärke av EU-kommissionen och stöd till tekniska tjänster.

EU:s digitala agenda som är ett Europa 2020-projekt har som mål att 100 % av alla hushåll i EU skall ha tillgång till bredband på minst 30 Mbit/s och 50 % av hushållen skall ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast år 2020. Än så länge har endast 64 % av alla hushåll i EU tillgång till uppkoppling på 30 Mbit/s och särskilt vid utbyggnad av fibernät finns det många områden som halkar efter i utvecklingen. Sverige i allmänhet och norra Sverige i synnerhet har ett av EU:s bäst utbyggda bredbandsnät enligt en undersökning som gjordes på uppdrag av Digital Agenda år 2012. 

Läs mer om Connected Communities

Läs om Europa 2020 Digital Agenda

/Ludvig Cronqvist

08 Sep 2014 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information