Utskotten klara i EP

Igår den 3 juni bestämdes vilka utskott Europaparlamentarikerna ska sitta i under de kommande fem åren. Utskotten utgör i många fall grunden till arbetet i Europaparlamentet, det är där lagförslagen arbetas fram innan de går till omröstning

Det är en blandning av gamla kända ansikten och nya när ledamöterna i Europaparlamentet samlades för första gången efter Europaparlamentsvalet i maj.  Hälften av de svenska Europaparlamentarikerna är nya. De tre svenska moderata och de två folkpartistiska Europaparlamentarikerna, som alla valdes om i EU-valet, sitter med några smärre förändringar kvar i sina gamla utskott. Socialdemokraterna har en annan taktik där samtliga socialdemokrater byter till nya utskott.

Utskottet som det sitter flest svenskar är utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter. Fem svenska Europaparlamentarikerna är ordinarie ledamöter där och två är ersättare.

Först i nästa vecka, under de första utskottsmötena för det nya parlamentet, väljs ordförande och vice ordförande i de olika utskotten. Förutom att fördela ordet under utskottsmötena leder ordförandena även förhandlingarna, de så kallade trilogierna, med medlemsländerna och EU-kommission samt företräder utskottet i olika sammanhang.

De svenska Europaparlamentarikerna
 
140910 EP utskott test2 kopieraLäs mer på Europaparlamentets hemsida där du även hittar en fullständig lista över alla ledamöter i samtliga utskott

/Martha Bahta

04 Jul 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information