Utställning i COR

I Regionkommitténs lokaler har det under två veckors tid suttit uppe en fotoutställning som visar hur ett år som renskötande skogssame kan se ut. Allt från renskiljning, slakt, märkning och förflyttning av renar under alla de åtta samiska årstiderna skildras. Utställningen är en förlängning av invigningen av kulturhuvudstaden Umeå2014 i Bryssel som hölls den 20:e februari, som North Sweden tillsammans med svenska ambassaden i Belgien arrangerade.

 140312 fotoutställning cor

Utställningen, som heter The Reindeer Herders, har fotograferats av Umeåbaserade fotografen Petter Engman under ett års tid. Han har följt med Malå skogssameby i deras arbete med renskötseln. På bilderna går det bland annat att se hur renskiljningen går till, märkning och förflyttning av renar.

Fotografierna är en del ur ett större projekt om nordiska kulturtraditioner på Västerbottens Museum. Petter såg att det saknades dokumentation av skogssamers renskötsel och tog kontakt med Malå skogssameby för att följa dem i deras hårda arbete.

- Jag har jobbat mycket med exotism och "vi - dom" perspektiv. Jag har velat visa nyanser i det samiska livet och att det faktiskt ligger väldigt hårt arbete bakom den ofta exotiska föreställningen om samerna, säger Petter Engman.

Utställningen är en del av Umeå2014s arbete att uppmärksamma och höja kunskapen om samerna, Europas enda ursprungsbefolkning, på den europeiska arenan.

Läs mer om North Swedens nyhet om invigningen av Umeå2014 i Bryssel

/Jessica Wikström

12 Mar 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information