Vårens upplaga av ”På gång inom EU”

"På gång inom EU" är en tidsskrift som publiceras av SKL. Innehållet är främst riktat mot lokala och regionala aktörer, med sammanfattningar av olika aktuella policyområden och processer på EU-arenan som kan vara av intresse för kommuner och landsting. Texterna skrivs av experter och handläggare på de olika avdelningarna inom SKL i samarbete med den internationella sektionen.

Områden som berörs i den här utgåvan är bland annat de nya upphandlingsdirektiven, arbetet med Europa 2020-strategin och EU:s paket för rörligheter i städer.

Den elektroniska versionen av "På gång inom EU" finner du här

Den 12 mars kommer den tryckta versionen att finnas tillgänglig, och beställs kostnadsfritt från SKL.

/Åsa Fors

27 Feb 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information