Vi välkomnar våra nya praktikanter!

praktikht14

Under hösten kommer vårt kontor att förstärkas av våra nya praktikanter Ludvig Cronqvist och Erica Rönnqvist. De kommer att bemanna kontoret från september till slutet av januari. Vi hälsar dem båda varmt välkomna och ser fram emot hösten tillsammans!

Ludvig Cronqvist är ursprungligen från Ljungby i Småland och har studerat samhällsplanering vid Uppsala universitet samt i Perth i Australien. Han kandiderar i samhällsgeografi och har skrivit sin uppsats kring Norrbotniabanans samhällsekonomiska analys och dess politiska inflytande.

– Jag hoppas få en bredare kunskap och uppfattning kring norra Sveriges olika EU-samarbeten samt hur internationell politik kan förvandlas till viktig nationell och regional policy-hantering i svensk samhällsplanering. Tiden i Bryssel kommer förhoppningsvis vara lärorik, spännande samt relevant för den kommande masterutbildningen i strategisk samhällsplanering jag planerar att läsa.

Erica Rönnqvist är uppvuxen i Kalix och har studerat på Internationella Förvaltningsprogrammet och Magisterprogrammet i statsvetenskap vid Mittuniversitetet i Östersund och har en magisterexamen i statsvetenskap. Med praktiken vill hon nu pröva sina teoretiska kunskaper och lära sig praktiskt hur samspelet mellan regionen och EU fungerar. Hon tror det kommer att vara värdefullt att ha med sig denna erfarenhet då hon vill arbeta med just sådana frågor som praktiken omfattar. 

– Att söka praktiken på North Sweden European Office kändes naturligt eftersom jag har ett stort intresse för Norrbottens och Västerbottens regionala utvecklingsfrågor i kombination med EU-frågor. Till följd av detta skrev jag min magisteruppsats om Barentssamarbetet som berör norra Sverige.

Kontaktuppgifter till Erica Rönnqvist och Ludvig Cronqvist.

/Martha Bahta

04 Sep 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information