212 miljoner i EU-medel till Övre Norrland

För programperioden 2014-2020 har nu 31 projekt i övre Norrland blivit beviljade 212 miljoner kronor i EU-stöd. Pengarna kommer dels från en Europeiska Socialfonden (71 miljoner kronor), dels från den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (141 miljoner kronor).

Under sitt andra prioriteringsmöte har strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland lyft fram totalt 31 projekt som tillsammans får över 212 miljoner kronor från de europeiska strukturfonderna.

12 projekt har beviljats cirka 71 miljoner kronor från den Europeiska Socialfonden. Projekten syftar till att bidra till ökad kompetensutveckling, mångfald och lärande på särskilt utsatta företag och organisationer i Västerbotten och Norrbotten. Lapplands Kommunalförbund samt Umeå Kommun har bägge tilldelats pengar för projekt för att främja undervisning i svenska med fokus på arbetsmarknaden. I Umeå Kommun har projektet som mål att hjälpa nyanlända personer med kort eller ingen skolbakgrund ut på arbetsmarknaden och in i egen försörjning, genom en bredare SFI-utbildning följt av arbetsträning. I Lapplands Kommunalförbunds projekt kombineras svenska-undervisning via SFI med mentorskap på praktikplatser i kommunerna Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala.

-       Det gäller att prioritera de projekt som kan göra störst nytta för flest personer på kort och lång sikt, och jag känner mig nöjd med resultatet, säger Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten. Vi vill satsa på den hållbara platsen Västerbotten, och samtliga prioriteringar tror vi kan leda till just det.

Från den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden har 19 projekt tilldelats cirka 141 miljoner kronor. Dessa medel syftar främst till att stärka forskning, innovation samt informations- och kommunikationsteknik. Projektet Bredband, som syftar till att uppfylla Västerbottens mål om att 95 % av länets hushåll och företag ska ha tillgång till en bredbandsuppkoppling om minst 100 Mbit/s år 2020, har tilldelats cirka 20 miljoner kronor. Projektet Träinnovation i Norr vid Luleå tekniska universitet, vilket syftar till att stärka träindustrin i regionen genom att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt baserad på lokal skogsråvara och behovsstyrd innovation, har tilldelats 13 miljoner kronor.

-       De europeiska strukturfonderna är viktiga för utvecklingen i Övre Norrland och de bidrar till regionens tillväxt och attraktivitet. Vi ser det inte minst i antalet ansökningar och de höga anspråken. Vilket tyvärr också leder till att det är många bra projekt som inte kan prioriteras på grund av begränsningar i programmens budgetutrymme, Sven-Erik Österberg, ordförande för Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland.

Strukturfondpartnerskapet för Övre Norrland omfattar Norrbotten och Västerbottens län och är ett av de åtta partnerskap i Sverige vilka syftar till att prioritera bland godkända ansökningar till regionalfonds- respektive socialfondsprogrammet.

Läs mer om EU-stödet på länsstyrelsens hemsida

/Oskar Ivarsson

11 Dec 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information