Är du Europas entreprenörsregion 2016?

Regionkommitténs årliga pris till entreprenörsregioner är igång och nu kan du nominera din kommun eller region.

Europeiska entreprenörsregioner (EER) är ett projekt som ska lyfta fram och belöna EU-regioner med höga ambitioner inom företagssamhet. Priset delas ut varje år till tre regioner, oberoende av storlek och tillgångar, som har en tydlig policystrategi för att skapa ett dynamiskt entreprenörsklimat. 

Alla regioner i EU kan delta i tävlingen där budget, ekonomisk utgångspunkt samt strukturella- och territoriella utmaningar tas i beaktning av EER-juryn. Det viktiga är att man har använt offentliga resurser optimalt, kan visa på konkreta och mätbara insatser för företagande samt bidragit till Småföretagarakten för Europa

Ansökan ska bestå av följande:

  • En ansökningsblankett, inklusive ett faktablad om den ansökande regionen, en redogörelse för dess politiska vision, en beskrivning av den planerade styrmekanism som syftar till att säkerställa effektivt genomförande av EER-insatserna, samt en handlingsplan och en kommunikationsplan.
  • Ett skriftligt politiskt åtagande, som visar att regionens EER-strategi har stöd av dess politiska ledning (t.ex. den regionala församlingen, regionens regering eller annat bemyndigat organ).

 

Ansökningsomgången är öppen fram till den 16 mars. 

Läs mer om projektet och ladda ner ansökningsblanketten här

//Kejvan Bexenius

13 Feb 2015 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information