Är Övre Norrland Europas entreprenörsregion 2017?

Europeiska entreprenörsregioner (EER) är ett projekt som identifierar och belönar EU-regioner som visar en enastående och innovativ entreprenörspolitisk strategi, oavsett storlek, välstånd och kompetens. De regioner som har den mest trovärdiga, framsynta och lovande syn planen beviljas hederstiteln "Årets entreprenörsregion”. Det är öppet för alla organisationer att ansöka om utmärkelsen.

Regionkommittén (ReK) lanserade 2017 års upplaga av det europeiska priset för entreprenörsregionerna i Luxemburg den 18 november. EER priset är öppet för alla EU:s regioner och städer som är redo att genomföra en ambitiös strategi för att stödja sina små-och medelstora företagare. Varje år tilldelas utmärkelsen till specifika regioner som har visioner gällande entreprenörskap och bidra till genomförandet av Småföretagandeakten i Europa.

Syftet med EER priset är inte att belöna tidigare händelser utan snarare att uppmuntra framtida åtgärder för att främja entreprenörskap och samarbete på alla nivåer. Genomförandet av prisbelönta regionala strategier kommer att övervakas under utmärkelsen året av EER-juryn, som består av ReK: s ledamöter, företrädare för EU-institutionerna och arbetsmarknadens parter. I slutet av året besöker juryn de olika regionerna i syfte att kontrollera de framsteg som gjorts och ge dem rekommendationer och synpunkter på arbetet. Vinnarnas viktigaste resultat och framsteg kommer även att spridas som goda exempel och diskuteras mellan regionala och lokala myndigheter genom EER nätverket.

Som en del av regionen Övre Norrland kan aktörer i Norrbotten och Västerbotten ansöka om Europeiska entreprenörsregioner 2017. Bland tidigare vinnare av EER 2016 finns Glasgow i Storbritannien, Lombardiet i Italien och Lillpolen i Polen.

Sista ansökningsdagen för att ansöka om EER 2017 är den 18 mars 2016.

 Läs mer här. 

/ Alexandra Strömbäck 

 

01 Dec 2015 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information