Corina Creţus möte med regionkontoren den 13 februari

150217_Corina_Cretu

Under fredagen den 13 februari 2015 höll Corina Creţu, EU-kommissionär med ansvar för regionala frågor, sitt första möte med regionkontoren i Bryssel. Det två timmar långa mötet var välbesökt, och North Sweden European Office fanns på plats.

Creţu (till höger i bild) var under hela mötet noga med att påpeka vikten av ett aktivt, välfungerande samarbete mellan olika europeiska regioner, men också mellan regionerna och EU-kommissionen. Som ett steg i att föra regionala aktörer på Brysselarenan närmre varandra och främja utbytet av kunskap och erfarenheter lanserar EU-kommissionen under våren 2015 plattformen Regio Peer2Peer. Under fredagens möte meddelade Creţu att den formella lanseringen av den nya plattformen kommer att ske den 24 mars 2015, och att mer detaljerad information om detta kommer inom kort. 

Utöver dessa punkter var huvudsakligt fokus för mötet EU-kommissionärens presentation av sina största prioriteringar under mandatperioden. Dessa prioriteringar sammanfattades i följande tre punkter:

-      Skynda på implementering av fondprogrammen.  Creţu menade att det finns behov av att korta ned tiden mellan utlysning av projektmedel inom struktur- och investeringsfonderna, och färdigställandet av faktiska projekt.

 -      Institutionellt kapacitetsbyggande. Detta går enligt Creţu hand i hand med ovanstående punkt, eftersom att en välfungerande offentlig förvaltning är avgörande för hur framgångsrik implementeringen av fondprogrammen blir. Därför kan investeringar i kunskap inom detta område ibland vara viktigare än finansiella investeringar, fortsatte hon.

-      Se till att pengarna används som de ska. Även om Creţu menade att graden av faktiskt bedrägeri inom struktur- och investeringsfonderna är väldigt lågt, så är felmarginalen fortfarande över 6 % vid utbetalningen av projektstöd. Här menar EU-kommissionären att medlemsstaterna bär ett stort ansvar, som handläggare av medlen på nationell nivå. Genom tydligare kontroller hade många felaktigheter kunnat undvikas, utvecklade hon, och detta går hand i hand med målet om institutionellt kapacitetsbyggande. För att diskutera hur felaktigheter och bedrägerier kan undvikas kommer det att anordnas specifika seminarier mellan EU-kommissionen och medlemsstaterna.

Under slutet av mötet gavs möjlighet för mötesdeltagarna att ställa frågor till Creţu, och bland annat dök frågan upp om hur hon ser på kopplingen mellan sammanhållningspolitiken och den så kallade Junckerplanen, där hon menade att den tydliga röda tråden mellan de båda är sysselsättningsmålet. Hur många nya jobb som skapats kommer enligt Creţu vara en tydlig indikation på hur lyckad programperioden har varit.

Läs mer om Creţus övergripande prioriteringar, i hennes svar på Europaparlamentets frågeformulär inför tillträdet som EU-kommissionär.

Läs EU-kommissionens intresseundersökning bland regionala aktörer, som genomfördes inför skapandet av Regio Peer2Peer.

/Kalle Eriksson

 

17 Feb 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information