De ska fördela EU-medlen för Övre Norrland

Norrbottens landshövding Sven-Erik Östberg är ordförande för Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland under nuvarande programperiod 2014-2020. I egenskap av detta utsåg han formellt i slutet av mars samtliga 25 ledamöter att ingå i partnerskapet.

Av de 25 ledamöterna är 13 stycken män och 12 stycken kvinnor. Både näringsliv, civilsamhälle, akademien och politiska församlingar och myndigheter är representerade. Strukturfondspartnerskapet har en viktig roll i förvaltningen av EU-medel, då det är deras uppgift att prioritera bland godkända projektansökningar till regionalfondsprogrammet (ERUF) och socialfondsprogrammet (ESF), dessa prioriteringar är bindande när det sedan tas ett formellt beslut om vilka projekt som beviljas projektmedel från någon av fonderna. 

Det finns totalt åtta svenska partnerskap av det här slaget, och Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland omfattar Norrbottens och Västerbottens län. De EU-medel som finns att fördela inom regionen under innevarande programperiod uppgår till minst två miljarder kronor.

I ett pressmeddelande understryker Sven-Erik Östberg vilken viktig roll fonderna i fråga spelar för vår region:
”Dessa och andra EU-fonder är av stor betydelse för de båda länen. Med stöd av fonderna kan vi genomföra en rad satsningar som annars skulle uteblivit eller senarelagts.” 

Harriet Classon, nyutsedd vice ordförande för Strukturpartnerskapet för Övre Norrland, uttrycker en liknande ståndpunkt:
”Jag har varit engagerad i frågor som rör EU:s strukturfonder i mer än 15 år. Det jag slås av om och om igen är att EU-medlen verkligen gör skillnad i de båda 
länen.” 

För att godkännas som projekt krävs färdig medfinansiering inför strukturfondspartnerskapets definitiva beslut som fattas den 24 juni. Länsstyrelsen Norrbotten har föreslagit 18 projekt för beslut om EU-stöd.

Samtliga ledamöter av Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland:

Arbetsförmedling och försäkringskassa:

Göran Nilsson - Arbetsförmedlingen Norra Norrland
Ingrid Nilsson - Försäkringskassan Gällivare-Luleå

Arbetsmarknadens organisationer:

Ewa-May Karlsson (C) - SKL, Vindelns kommun
Ola Leander - TCO-rådet, Norrbotten
Per-Erik Johansson - LO-distriktet Norra Sverige, Umeå
Tomas Mörtsell (C) - SKL, Storumans kommun

Intresseorganisationer och föreningar:

Barbro Lindgren - Handikappförbunden, HSO

Kommuner och landsting:

Britta Flinkfeldt Jansson (S) - Kommunförbundet, Arjeplogs kommun
Christer Rönnlund (M) - Region Västerbotten, Lycksele kommun
Erik Bergkvist (S) - Västerbottens läns landsting
Harriet Classon (S) - Region Västerbotten, Skellefteå kommun
Lars Alriksson (M) - Kommunförbundet, Gällivare kommun
Lars Bäckström (C) - Region Västerbotten, Robertsfors kommun
Maria Stenberg (S) - Norrbottens läns landsting
Marianne Löfstedt (M) - Region Västerbotten, Umeå kommun
Marie-Louise Rönnmark (S) - Region Västerbotten, Umeå kommun
Peter Roslund (S) - Kommunförbundet, Piteå kommun
Yvonne Stålnacke (S) - Kommunförbundet, Luleå kommun

Universitet och högskola:

 Johan Sterte - Luleå tekniska universitet

Näringsliv:

Åsa Sköld - Företagarna Norrbotten

Länsstyrelse

Andreas Lind - Länsstyrelsen Norrbottens län
Magdalena Andersson - Länsstyrelsen Västerbottens län
Sven-Erik Österberg - Länsstyrelsen Norrbottens län

Sametinget:

Ingrid Inga - Sametinget
Oscar Sedholm - Sametinget 

Läs hela pressmeddelandet från Länsstyrelsen i Norrbotten.

/Kalle Eriksson

14 Apr 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information