DG REGIO söker expertrådgivare

EU-kommissionens generaldirektorat för urban- och regionalpolitik (DG REGIO) söker nu ett antal personer med fördjupad kunskap inom regional utveckling eller de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Tanken är att det ska upprättas en lista med olika experter som sedan får möjlighet att medverka i studier, teknisk rådgivning och strategisk vägledning i implementerandet av åtgärder för sammanhållningspolitiken.

Är detta något för dig? 

Skicka in din intresseanmälan till DG REGIO!


Läs EU-kommissionens nyhet om utlysningen här

Läs utlysningsdokumentet här

//Kejvan Bexenius

01 Apr 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information