discover the sami people

Onsdagen den 18 mars 2015 bjuder EESK (Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén) in till en vernissage för utställningen "Discover the Sámi people". Syftet med utställningen är att genom konstverk, hantverk och fotografier visa upp, samt sprida kunskapen om EU:s enda ursprungsbefolkning - den samiska. 

Vernissagen anordnas av EESK tillsammans med bland andra North Sweden European Office och Umeå2014. Övriga arrangörer är kommunen Inari i finska Lappland, Sámi Education Institute samt den årliga samiska festivalen Riddu Riđđu. 

Efter vernissagen kommer utställningen att hållas öppen för allmänheten mellan den 19 mars och den 16 april 2015.

Läs mer om, samt anmäl dig till, vernissagen. 

 

/Kalle Eriksson

04 Mar 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information