EU kommissionär i Norrbotten

Torsdagen den 3 september fick Luleå besök av flertalet högt uppsatta tjänstemän när det nya handelsavtalet mellan Europa och USA diskuterades i Luleå. Bland gästerna fanns Sveriges kommissionär Cecilia Malmström som ansvarar för handelsfrågorna. Under dagen gästade hon Kulturens hus där även amerikanska företrädaren var ambassadör och vice handelsminister Michael Punke för USA.

090915_cecilia
Cecilia Malmström

Goda handelsförbindelser med andra länder är en förutsättning för fred och ökat välstånd och något som EU har jobbat med sedan stål och kol unionen bildades. Norra Sveriges ekonomi är exportberoende med våra stora basindustrier och vår turistnäring har ett stort antal internationella kunder. Utrikeshandeln är därför avgörande för vår fortsatta tillväxt och expansion av vår arbetsmarknad. Detta är anledningen till att Norrbottens handelskammare arrangerar TRADE, ett internationellt toppmöte med fokus på TTIP (Transatlantiskt partnerskap om handel och investeringar), mellan USA och Europa.

Varför ett handelsavtal mellan EU och USA?

Förhandlingarna mellan USA och Europa om ett frihandelsavtal pågår och är omdebatterat i EU. Cecilia Malmström, Sveriges EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågor var huvudtalare på frihandelsdagen TRADE i Luleå för att berätta om TTIP och syftet med vad EU vill att avtalet ska innehålla. Många hoppas att den så kallade TTIP-överenskommelsen ska bli klar under 2015.

Cecilia Malmström förklarar att man inte vill försämra varandras regler, utan vill bygga framtida regler på samförstånd och att samarbete bara sker inom områden där EU och USA kan komma överens, och har liknande åsikter kring regelsystem i dagsläget. Miljö- och giftfrågor lämnas därhän, medan standarden för bilar och leksaker är områden där båda länderna kan samarbeta.

 – Både EU och USA har tydliga viljor om att arbeta för bättre miljö och mänskliga rättigheter i arbetet med att förbättra regelverk. Men i dag förändras världen väldigt mycket och väldigt snabbt när asiatiska nationer snabbt växer och tar över världsmarknaden på olika områden. Antingen sätter de det nya reglerna eller så gör vi och EU det. Och jag vill att vi ska leda den utvecklingen i den riktning som vi redan jobbar inom, sade Michael Punke.

Under hösten ska arbetet med avtal intensifieras och samarbetet har hittills gått långsamt, men båda hoppas på en förbättring. 

/ Alexandra Strömbäck

08 Sep 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information