EU-kommissionen vill förenkla jordbruksnäringen för lantbrukare

Den nya EU-kommissionären för jordbruk och landsbygdsutveckling, Phil Hogan, har förenklingar för lantbruket som en av sina viktigaste priorteringar under 2015. Han vill ta ett helhetsperspektiv där medlemsstater, lantbrukare, myndigheter och Europaparlamentet samverkar för att göra jordbruksfrågor enklare och samstämda. Det svenska förenklingsarbetet i EU har bland annat lett till att trädräkningen i betesmarker försvinner och att lantbrukare inte längre behöver få arealuppdateringar för sina jordbruksblock när det är små skillnader mellan registrerad areal och uppmätt areal.

– Vi välkomnar EU-kommissionens initiativ och tror att det är helt rätt väg att gå att arbeta med förenklingar i samverkan mellan olika aktörer på olika nivåer. Genom vår egen förenklingsresa har vi själva sett att myndigheter och branschorganisationer tillsammans kan åstadkomma konkreta förenklingar i lantbrukarens vardag. Vi behöver lära mer av varandra och arbetar för att göra det enklare tillsammans. EU-kommissionen bjöd i våras in oss för att ta del av våra erfarenheter från konceptet Förenklingsresan och vi välkomnar nu gärna EU-kommissionen till Sverige för att vi ytterligare ska kunna lära av varandra, säger Leif Denneberg, generaldirektör vid Jordbruksverket.

Leif Denneberg menar att det är särskilt viktigt just nu att både EU och medlemsländerna har förenklingar högt på dagordningen.

– Vi står på tröskeln till stora reformer som verkligen inte är enkla, men vi måste göra det vi kan för att det ändå ska bli så enkelt som möjligt för lantbrukaren, säger Leif Denneberg.

Konkreta åtgärder för en enklare vardag
Jordbruksverket har genomfört Förenklingsresan tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Resan har inneburit besök hos lantbrukare med olika produktionsinriktning från Ystad i söder till Umeå i norr. Under samtal vid de olika köksborden har lantbrukarna berättat vad de upplever som krångligt och vad de tycker borde kunna bli enklare. Vid varje stopp på resan har lantbrukaren valt ut de myndigheter och branschorganisationer som påverkar deras vardag mest och dessa har varit med i samtalet. Myndigheter och branschorganisationer har därefter tagit fram en gemensam handlingsplan med konkreta åtgärder för en enklare vardag för lantbrukare. En hel del förenklingar är redan genomförda och andra är på gång. I mars samlas lantbrukare, myndigheter och branschorganisationer för en redovisning av resultatet av handlingsplanen.

Det går att förenkla på EU-nivå
Många åtgärder i handlingsplanen är sådant som de olika aktörerna kan genomföra direkt, men det finns också exempel på åtgärder som innebär behov av förändring på EU-nivå och där har Sverige flera gånger lyckats få igenom förenklingar. Till exempel försvinner trädräkningen i betesmarker och lantbrukaren behöver inte längre få arealuppdateringar för sina jordbruksblock när det är små skillnader mellan registrerad areal och uppmätt areal. Men för att fortsätta med förenkling av lantbruk på EU-nivå krävs det samarbete med övriga medlemsstater för att nå en framgång i hela Europa.

Läs mer på Jordbruksverket

Läs mer i EU-kommissionens pressmeddelande

Läs mer om generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling

/Erica Rönnqvist

13 Jan 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information