EU-kommissionens arbetsprogram för 2016 presenterat

Igår, den 27 oktober, presenterade EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmerman vilka förslag och prioriteringar EU-kommissionen kommer att lägga fram under 2016. Totalt utlovades 23 förslag fördelat på fem olika kategorier. 

Bland de presenterade förslagen märks en tydlig röd tråd med fortsatt EU-fokus. Fortsatta reformer av EU:s migration- och asylsystem väntas, med förslag på bland annat revidering av Dublinförordningen, vilken styr i vilket medlemsland asyl ska sökas samt ökad europeisk kust- och gränsbevakning. 

– För ett år sen gjorde den här kommissionen en nystart och åtog sig att fokusera på de stora frågorna där folk förväntar sig att EU ska agera. Det är dags för nya tag: allmänheten kommer att döma EU utifrån de resultat vi kan nå, sa EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmerman.

Sammanlagt presenterades 23 utlovade förslag, vilka är fördelade på fem huvudkategorier:

·     Asyl- och migration

·     Inre marknaden, bland annat en ny rymdstrategi och handlingsplan för ett europeiskt försvarssamarbete

·     Kretsloppsekonomi

·     Sociala rättigheter som att göra det lättare för kvinnor att ta sig in på arbetsmarknaden

·     Samordning av företagsskatter och momsförslag

Jämfört med den förra kommissionen är förslagen få, då de i genomsnitt lade fram ca 130 förslag per år. Timmermans lovade även, i samband med presentationen av arbetsprogrammet, att 20 förslag ska dras tillbaka eller ändras, antingen på grund av nyare mer relevanta förslag eller för att nya liknande förslag kommer att presenteras.

Mer information om Arbetsprogrammet
Läs arbetsprogrammet här
Läs de 23 utlovade förslagen här
Läs de 20 förslag som ska dras tillbaka eller ändras här 

/Oskar Ivarsson

Igår, den 27 oktober, presenterade EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmerman vilka förslag och prioriteringar EU-kommissionen kommer att lägga fram under 2016. Totalt utlovades 23 förslag fördelat på fem olika kategorier.

Bland de presenterade förslagen märks en tydlig röd tråd med fortsatt EU-fokus. Fortsatta reformer av EU:s migration- och asylsystem väntas, med förslag på bland annat revidering av Dublinförordningen, vilken styr i vilket medlemsland asyl ska sökas samt ökad europeisk kust- och gränsbevakning.

– För ett år sen gjorde den här kommissionen en nystart och åtog sig att fokusera på de stora frågorna där folk förväntar sig att EU ska agera. Det är dags för nya tag: allmänheten kommer att döma EU utifrån de resultat vi kan nå, sade Timmermans

Sammanlagt presenterades 23 utlovade förslag, vilka är fördelade på fem huvudkategorier:

·         Asyl- och migration

·         Inre marknaden, bland annat en ny rymdstrategi och handlingsplan för ett europeiskt försvarssamarbete

·         Kretsloppsekonomi

·         Sociala rättigheter som att göra det lättare för kvinnor att ta sig in på arbetsmarknaden

·         Samordning av företagsskatter och momsförslag


Jämfört med den förra kommissionen är förslagen få, då de i genomsnitt lade fram ca 130 förslag per år. Timmermans lovade även, i samband med presentationen av arbetsprogrammet, att 20 förslag ska dras tillbaka eller ändras, antingen på grund av nyare mer relevanta förslag eller för att nya liknande förslag kommer att presenteras.

 

Mer information om Arbetsprogrammet
Läs arbetsprogrammet här
Läs de 23 utlovade förslagen här
Läs de 20 förslag som ska dras tillbaka eller ändras här.

 

/Oskar Ivarsson

28 Okt 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information