EU-kommissionens investeringsplan

Ett av de mest uppmärksammade initiativen i EU-kommissionens arbetsprogram för 2015 är den investeringsplan som syftar till att öka europeiska investeringar. EU-kommissionen tillsammans med den Europeiska investeringsbanken (EIB) presenterade den 13 januari EU-kommissionens nya lagförslag till Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI).

Fonden förväntas frigöra 315 miljarder euro i privata och offentliga investeringar inom EU som ett sätt att återuppbygga ekonomin efter finanskrisen 2008. Den ska framför allt stödja strategiska investeringar, som bredbands- och energinät, men även mindre företag med under 3 000 anställda.

Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande, säger att detta är ett stort steg för att få igång sysselsättningen i EU igen. Men innan det blir realitet av planen som beräknas vara igång i juni 2015 måste lagförslaget antas av Europaparlamentet och Ministerrådet. 

Tanken är att investerare ska kunna få hjälp med att förbereda och genomföra projekt där fonden kan bidra. Man kan även få råd om användningen av innovativa finansiella instrument och offentlig-privata partnerskap. 

Bakgrunden till förslaget är den finansiella krisen som drabbat EU vilket har resulterat i minskade investeringar. Den nya planen ska leda ut pengar dit det behövs och på så sätt göra pågående projekt mer attraktiva för investerare.

Läs mer om lagförslaget

//Kejvan Bexenius

02 Feb 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information