EU-kommissionens utvärdering av Umeå2014 kulturhuvudstadsår

Nu har EU-kommissionen publicerat sin utvärdering av Kulturhuvudstadsåret 2014 och värdstäderna Umeå och Rigas insatser. Rapporten framhåller de lokala ambitioner och krafter samt presentationen av den Samiska kulturen som särskilda framgångar för Umeå.

umea2014-ifsuede

Varje år publicerar EU-kommissionen en utvärderingsrapport om resultaten av de europeiska kulturhuvudstäderna från föregående år. Nu är rapporten för Kulturhuvudstadsåret 2014, där Umeå och Riga var värdstäder, publicerad. Rapporten bedömer hur städerna genomfört respektive kulturhuvudstadsår, från ansökning till utformning av program, samt redogör för de fördelar, eventuella problem och lärdomar som kan dras.

Effekter att hämta hem efter Umeå2014

Efter tio år av förberedelse och genomförande av kulturhuvudstadsåret står det klart att kulturutbudet har förstärkts med både nya festivaler, arrangörer och ökad kompetens. Umeå har nu att hämta hem och ta vara på en mängd effekter som påverkat staden positivt. En publiktillströmning som fortsätter och ger nya arbetstillfällen. En samisk kultur som tar sitt berättigade utrymme. Umeås och Europa kan se tillbaka på ett framgångsrikt kulturhuvudstadsår som även varit ekonomiskt lönsamt.

– Jag är stolt över att vi var modiga nog att fatta beslut om att göra denna europeiska kulturhuvudstadssatsning för tio år sedan. Medskapande har varit en kraftfull metod under genomförandet och har stärkt kulturen i Umeå, och likaså bidragit starkt till att Umeå nu flyttat fram sina positioner som kulturhuvudstad i Europa, säger Marie-Louise Rönnmark, ordförande i kulturhuvudstadsberedningen och kommunfullmäktige i Umeå.

EU-kommissionens rapport framhåller några punkter som särskilt framgångsrika under Umeås år som kulturhuvudstad:

  • Det öppna tillvägagångssättet

Utvärderingen menar att det medskapande och det öppna tillvägagångssätt som Umeå 2014 använde sig av gav stadens kultursektor stora möjligheter att forma programmet på ett sätt som återspeglade Umeå, dess sammanhang och dess karaktär. På det hela taget utvecklades inte programmet av ”utomstående”, något som är en risk för de europeiska kulturhuvudstäderna.

  • Presentationen av den samiska kulturen

EU-kommissionen framhåller att presentationen av den Samiska kulturen generellt var lyckad, främst då det var den första gången den blev framhållen på ett sådant sätt i en europeisk kontext samt att det har utvecklats en ny uppskattning för den Samiska kulturen bland publiken i främst i Norrland men även på andra håll. Rapporten noterar dock att det funnits kritik mot det övergripande samiska temat och hur det blev framställt.

  • Lokal ambition

Succén för kulturhuvudstadsåret i Umeå tilldelar rapporten de lokala aktörer och krafter som varit med och format året och dess kulturprogram. Trots Umeås storlek eller geografiska placering hindrade inte det Umeå från att vara innovativt, kontemporärt och Europeiskt samt att det sammantaget bidragit till Umeå som ett centrum för både tillväxt och kultur, menar EU-kommissionen.

I samband med Umeå2014:s egen redovisning av kulturhuvudstadsåret i kommunfullmäktige medverkade Benny Marcel, regeringens observatör under kulturhuvudstadsprocessen.

– Även om det idag inte går att helt utläsa de långsiktiga resultaten av alla insatser har den framsynta politiken som förts i Umeå, för konsten och kulturens bästa, skapat helt nya möjligheter. Fler Umeåbaserade aktörer än tidigare har nu tagit plats, konstaterar Benny Marcel.

Läs EU-kommissionens rapport här
Läs pressmeddelandet från Umeå2014 här

/Oskar Ivarsson

02 Okt 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information