EU-miljoner till företag i Norrbotten och Västerbotten

Den 19 oktober fattade tillväxtverket beslut om en satsning på riskkapital i Övre Norrland för perioden fram till 2020. Totalt rör det sig om 160 miljoner kronor, varav hälften kommer från EU:s regionala utvecklingsfond, som företag i Västerbotten och Norrbotten får ta del av.

Efter regeringens tidigare beslut om strukturfondsprogram har nu Tillväxtverket beslutat om en satsning på riskkapital på 160 miljoner kronor fram till år 2020. Satsningen innebär att fondbolaget PartnerInvest i Norr planerar att investera i ca 50 nya företag i Norrbotten och Västerbotten mellan 2015 och 2020.

– Små företag står för en allt större del av tillväxten i Sverige. Samtidigt upplever vissa snabbväxande små företag svårigheter att få tag på riskvilligt kapital, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Av de totalt 160 miljoner kronor som investeringarna omfattar kommer hälften att komma från EU:s regionala utvecklingsfond. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht menar att satsningen är viktig för en hållbar tillväxt i regionen.

– Riskkapitalfonderna kommer att lägga grunden för en regional infrastruktur med riskvilligt kapital. På sikt innebär det goda förutsättningar för hållbar regional tillväxt i form av fler nya jobb och konkurrenskraftiga företag. Detta är särskilt viktigt för små och medelstora företag i tidiga skeden, säger Sven-Erik Bucht.

Läs näringsdepartementets pressmeddelande här

 

/Oskar Ivarsson

21 Okt 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information