Europaåret för utvecklingssamarbete 2015

2015 är året då världens ojämlikheter skall sättas på kartan. Mottot lyder “Vår värld, vår värdighet, vår framtid”. Europaåret, ett år med ett speciellt tema, lanserades 1983 och har som syfte att öka medvetenheten om ett visst ämne som anses vara av betydelse för de europeiska medborgarna. Temat för Europaåret 2015 för att främja utvecklingssamarbete i hela världen. 2015 är exempelvis det år då millenniemålen (FN:s mål för att förbättra livet för världens fattiga) ska vara uppfyllda. Under 2015 skall också ett nytt globalt klimatavtal träffas i Paris. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker invigde det nya Europaåret under en ceremoni den 9 januari 2015 i Lettlands huvudstad Riga. Lettland står för ordförandeskapet i EU:s ministerråd.

- ”Målet för Europaåret för utvecklingssamarbete är att informera EU-medborgare om utvecklingssamarbete genom att peka på de resultat som unionen tillsammans med medlemsstaterna har uppnått som en global aktör”, säger Neven Mimica, EU-kommissionär för internationellt samarbete och utveckling.

Europaåret 2015 är fullspäckat av aktiviteter på alla nivåer, såväl lokal som internationell nivå. Syftet är att alla människor ska få möjlighet att kunna engagera sig i frågorna som året skall kretsa runt. Bland annat hålls ett internationellt evenemang med fokus på frågor kring genus den 2 mars 2015. Europaåret 2015 deltar också som utställare under årets världsutställning, Expo 2015 i Milano. Under året hoppas EU-kommissionen att flera intressenter i form av företag, handelsunioner, konsumenter, miljöaktivister och icke-statliga organisationer vill engagera sig i frågan kring utvecklingssamarbetet.

- ”Vi måste höja medvetenheten med fördelarna av EU:s utvecklingssamarbeten för båda sidor; för förmånstagarna men även för EU-medborgarna. Det här är en unik möjlighet att sätta ljuset på utvecklingen i världen och jag hoppas att människor från hela EU kommer att ansluta sig till oss och engagera sig i Europaåret”, menar Neven Mimica.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande

Läs inledningstalet av Karmenu Vella, EU-kommissionär med ansvar för miljö-, havsfrågor och fiskeri

Följ Europaåret (European Year for Development) 2015 på Facebook

/Ludvig Cronqvist

15 Jan 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information