Junckers tal till unionen

I det årliga talet till unionen gavs flyktingkrisen merparten av utrymmet. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker talade om bristen på gemenskap och en europeisk identitet och uttryckte tydligt att EU befinner sig i ett dåligt tillstånd.

090915_juncker
EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker under onsdagens tal 

Under EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers första tal till unionen var den senaste tidens flyktingkris tydligt i fokus. Juncker valde att lämna detaljer kring den lagstiftande agendan därhän och rikta uppmärksamheten mot det aktuella läget i EU:

- Den första prioriteringen idag är och måste vara att ta itu med flyktingkrisen

I talet riktade Juncker kritik mot de länder som hittills vägrat ta emot flyktingar:

-  Har vi verkligen glömt att 60 miljoner personer var flyktingar i Europa efter andra världskrigets förstörelse? Europa har sannerligen underpresterat i gemensam solidaritet för de flyktingar som kommit till vårt territorium.

I talet föreslog Juncker bland annat en permanent och tvingande mekanism för att fördela 120 000 flyktingar mellan de europeiska länderna. Tidigare i år presenterade EU-kommissionen ett liknande förslag om 40 000 flyktingar, något som dock slutade i att det blev frivilligt.

Vidare vill Juncker att möjligheterna för lagliga vägar in i EU bör ses över under början av 2016. I tillägg till det menade han att EU:s gränsbyrå, Frontex, bör stärkas samt att unionens utrikespolitik bör intensifieras.

Förutom den nuvarande flyktingkrisen talade även Juncker om den grekiska finanskrisen, Storbritanniens roll i EU samt att han kort nämnde EU-kommissionens förslag om stödpaketet till mjölksektorn.

Läs hela talet här

09 Sep 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information