Kreativa Europa

Både i Europeiska och nationella program samt i våra regionala program (som RUS, RIS och Mål 2) är kultur och kreativa näringar prioriterat.

I Mål 2-programmet för Övre Norrland t.ex. under rubriken "Upplevelsenäringar och kulturella och kreativa näringar", där ”kombination av ny teknik, forskning och innovationskraft främjar utveckling av nya affärsidéer, vilket ger goda möjligheter för kulturella och kreativa näringar att bli internationellt konkurrenskraftiga.  Turism och upplevelser är tillväxtområden med stora förutsättningar att utvecklas och bidra till en ökad regional konkurrenskraft och sysselsättning.  Regionens natur, kultur och historia, i kombination med utveckling av bra kommunikationer, ger goda möjligheter att skapa produkter och upplevelser av hög kvalitet, och är samtidigt viktiga besöksanledningar i regionen”.

På EU-arenan finns program och finansiering både inom det stora forsknings- och innovationsprogrammet Horizon 2020 (80 miljarder Euro) för t.ex. små och medelstora företag som vill utvecklas för att bli internationellt konkurrenskraftiga inom ramen för t.ex. ”spelindustrin”. 

Programmet Creative Europe/Kreativa Europa ger mer direkt stöd till konkreta utvecklings- och samverkansprojekt för europeiska aktörer inom tv, film, dataspel, konst och kultur. Med syfte att samarbeta internationellt och nå ut till en Europeisk och internationell publik.

I Sverige delar Statens kulturråd och Svenska Filminstitutet på uppdraget och kan informera. Kulturrådet ansvarar för delprogrammet Kultur och Filminstitutet för delprogrammet MEDIA.

Mer information

Läs mer om Creative Europe på EU-kommissionens hemsida.

För mer information kan du även kontakta Lars Wikman, som arbetar hos oss som Senior Adviser in European Affairs.

 

/LW

27 Feb 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information