Kultursamarbete för städer och regioner

Det europeiska nätverket ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) har i samarbete med KEA-European Affairs och EUROCITIES lanserat ett nytt initiativ för kultursamarbete mellan städer och regioner i Europa. Projektet med en period på tre år syftar till att ta fram en katalog med totalt 70 olika praxis som presenteras för kulturellt arbete inom städer och regioner i Europa. Totalt planeras 15 tematiska studiebesök och expertrådgivning till 10 städer eller regioner. Nu förbereds projektkatalogen och städer och regioner som har framgångsrika exempel på investeringar i kultur uppmanas att delta.

Detta 1 miljon euro projekt som finansieras genom programmet Kreativa Europa syftar till att undersöka befintliga praxis inom kulturen som en viktig del i de lokala och regionala utvecklingsstrategier. Det kommer också att möjliggöra utbyte och överföring av kunskap, för att bättre förstå lyckade exempel på investeringar i kultur, och att gå in på detaljer i den politiska planeringen och genomförandet.

Nu påbörjas förberedelserna för katalogen med framgångsrika praxis och ni som vill delta kan skicka in er ansökan där ni beskriver hur kulturella investeringar bidragit  till den lokala utvecklingen i er stad eller region. Valda städer och regioner kommer att samlas i en katalog som kommer få stor spridning och däribland hos EU:s institutioner. Katalogen kommer även att visas upp på en särskild webbplats för projektet och kommer att synliggöra din stad eller region.

För att delta som stad eller region som fallstudie inom projektet krävs att sökande enhet är involverad inom EU:s sektorsprogram Kreativa Europa. Sista anmälningsdag för att delta är 6 februari 2015. För frågor angående projektet eller ansökan, kontakta Andrea Lagundzija, ERRIN eller Cécile Houpert, EUROCITIES. 

Skicka in ansökningsformuläret senast den 20 februari 2015 (förlängd deadline) till alegall@keanet.eu

Läs mer om projektet och viktiga datum

Läs mer på ERRINS hemsida

/Kejvan Bexenius

27 Jan 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information