Lansering URBACT III

Den 16 mars lanserades EU-programmet URBACT III officiellt, när aktörer och intressenter inom urban politik träffades i Bryssel för ett lanseringsevent. Närvarande var bland annat Corina Creţu, EU-kommissionär med ansvar för regionala frågor, som höll i ett öppningsanförande.

Programmet URBACT III (för programperioden 2014-2020) var ett av de första interregionala EU-programmen som antogs. Den totala budgeten för programmet är drygt 96.3 miljoner euro, och cirka 74.3 av dessa miljoner kommer från den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).

Syftet med programmet är att främja städers kunskap, kapacitet och expertis inom integrerad urban utveckling. Detta sker framför allt genom att uppmuntra och underlätta utbyten och kunskapsbyggande. Under nuvarande programperiod kommer ca 70 % av medlen att koncentreras på områdena forskning och innovation, ekonomi med låga koldioxidutsläpp, miljöskydd, jobbskapande och social inkludering.

Städers hantering av frågor som arbetslöshet, fattigdom och resurseffektivitet är enligt EU-kommissionen av mycket stor vikt för hur Europa lyckas återhämta sig från den ekonomiska krisen, i och med att cirka två tredjedelar av den europeiska befolkningen är bosatta i städer. 

Läs mer om URBACT.

Läs mer om lanseringseventet den 16 mars.

 

/Kalle Eriksson

18 Mar 2015 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information