Nederländernas prioriteringar inför kommande ordförandeskap i EU

Varje halvår är ett EU-land ordförande i ministerrådet som samlar företrädare från alla medlemsländers regeringar. Det landet leder och organiserar arbetet och sköter kontakterna med övriga EU-institutioner. Under det första halvåret av 2016 kommer ministerrådets ordförandeskap att innehas av Nederländerna. Under en presentation menade Pieter Gooijer, Nederländernas ambassadör, att ordförandeskapet kommer att färgas av höstens händelser i Paris.

Från och med den 1 januari 2016 och 6 månader framåt kommer Nederländerna inneha ordförandeskapet i ministerrådet.

Under ett möte den 30 november förklarade Nederländernas ambassadör Pieter Gooijer att landet under sitt ordförandeskap inte kommer att sätta nya punkter på agendan. Arbetet kommer istället att fokusera på att bygga vidare på tidigare arbete, med tonvikt på bland annat sysselsättning och tillväxt samt motverka EU-skepticism.

I sitt anförande konstaterade Pieter Gooijer att det nederländska ordförandeskapet troligtvis kommer att domineras av höstens händelser i Paris, både terrorattackerna och klimattoppmötet då dessa i stor omfattning påverkar EU:s agenda. Under ordförandeskapet kommer arbetet med att översätta juridiskt bindande beslut från den pågående klimatkonferensen till EU-lag vara oerhört viktig för det fortsatta arbetet för klimatet.

Vidare menade Gooijer att nästkommande period blir viktig för transport via hav och järnväg, syftandes på bland annat det fjärde järnvägspaketet, vilket delvis syftar till ökad konkurrensutsättning på en transnationell nivå. Gällande det nyligen presenterade paketet för en cirkulär ekonomi betonade Gooijer att det ligger en stor utmaning i både lagstiftning och kommunikation.

Läs mer om Nederländernas prioriteringar här

/Oskar Ivarsson

07 Dec 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information