North Sweden välkomnar Anthony!

Anthony tillträdde tjänsten som Senior Adviser in European Affairs i augusti 2015. I sin nya roll på North Sweden kommer Anthony främst att arbeta med frågor som berör forskning- och innovationsfrågor. Vidare kommer han även att arbeta med Horisont 2020,  Smart Specialisering och samordna EIP inom Smart Cities.

150907_tony (2)
Anthony Scully

Anthony kommer ursprungligen från Irland men har det senaste 17 åren bott och arbetat i norra Skandinavien. Tidigare arbetade han som International Research Coordinator på Umeå Universitets Grants Office, EU Project Office och Centre for Distance-Spanning Healthcare på Luleå tekniska universitet samt på Universitetet i norra Finland.

Anthony har en lång erfarenhet av att arbeta på aktivt hjälpa forskare att hitta finansiering till sin forskning och har arbetet att stötta olika EU-finansierade forskningsprojekt, främst inom ramprogrammen (såsom Horisont 2020). Han har även arbetat tidigare med att bilda konsortier mellan den akademiska världen, mellan industriella parter och kommunala aktörer för att utveckla de regionala styrkor i norra Sverige.

Efter att ha bott och arbetat i Brysselregionen är Anthony bekant med en europeisk miljö då han tidigare har arbetat på Universitetet i Leuven i Belgien (EuroPACE, ett organ inom KU Leuven).

Tony ser fram emot att bidra till utvecklingsverksamheten tillsammans med norra Sveriges viktigaste aktörer och deras internationella parter samt arbeta för att bevara norra Sverige på kartan.

Kontaktuppgifter till Anthony Scully. 

08 Sep 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information