NSPA möte i EP om OECD

North Sweden tillsammans med nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) arrangerade ett frukostmöte i Europaparlamentet den 12 maj om den gemensamma processen att ta fram den planerade OECD-studien. Frukostmötet var ett tillfälle för NSPA att informera svenska och finska Europaparlamentariker samt deras medarbetare om den påbörjade processen kring studien, men även lyssna av vilket intresse som finns för resultatet av studien och vilken roll Europaparlamentarikerna kan tänkas spela i arbetet och framtagandet av kommande strukturfonder under programperioden 2021.

150513NSPA_OECD_EP
Frukostmöte i Europaparlamentet med representanter från brysselkontoren i NSPA och Europaparlamentariker och medarbetare

NSPA samlar 14 av de nordligaste regionerna i tre länder, varav Sverige och Finland i EU och Norge som är utanför. Nätverket har gemensamt initierat att utföra en studie tillsammans med Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Syftet med studien att kartlägga och analysera vilka förutsättningar, utmaningar och utvecklingsmöjligheter som finns i de nordligaste regionerna av Norge, Sverige och Finland. Kari Aalto, East and North Finland, och Mikael Janson, North Sweden, inledde med en genomgång av NSPA och OECD-studien.

- OECD-studien är ett effektivt sätt att få global synlighet för de nordliga glesbefolkade områdena, sammanfattade Europaparlamentariker Jens Nilsson.

En unik studie som väcker intresse i OECD-världen
Den unika studien har redan väckt stor uppmärksamhet i OECD-världen såsom Kanada, USA, Australien, Nya Zealand och runtom i Europa, förutom att EU-kommissionen och nationella departement och myndigheter i Sverige, Finland och Norge är involverade. En orsak som bidrar till intresset är att studien är ensamt i sitt slag att omfatta så pass många regioner i flera länder som samtidigt upplever gemensamma utmaningar, som bland annat Arktiskt klimat, glesbefolkning, långa avstånd, åldrande befolkning m.m. Samtidig har en studie av OECD ett mycket högt anseende och deras rapporter ger ofta underlag för strategier i EU och nationellt.

En OECD-studie som ger en grund för regional tillväxt och argument inför framtida sammanhållningspolitik och den nya strukturfondsperioden 2021
NSPA ser behovet av redan nu förbereda sig för EU:s framtida sammanhållningspolitik och den nya strukturfondsperioden med början från 2021. Norra Sverige och norra Europa behöver mycket starka argument för att fortsättningsvis tilldelas EU-medel, varav den så kallade gleshetsbonusen utgör 1 miljard kronor i regionala fondsprogrammet för Övre Norrland nuvarande period 2014-2020. OECD-studien är en del av detta arbeta och syftet är att ge uppdaterad fakta och nya analyser vilket ska forma argument för att ge EU fortsatt incitament att satsa på regionerna. Vidare ska studien kartlägga gemensamma regionala utvecklingsmöjligheter och säkerhetsställa att regionala investeringar i de 14 regioner som utgör NSPA är så effektiva som möjligt samt i linje med EU:s strategier. På så sätt möjliggörs, med fortsatt anpassat stöd från EU, en stark regional tillväxt och ett mervärde för hela Europa.

Läs Mikael Jansons “State of play: NSPA deltar i studie utförd av OECD"

Läs NSPA:s informationsblad om arbetet med OECD-studien (sv)

Läs mer om NSPA:s hemsida

/Martha Bahta

13 Maj 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information