Ny utlysning för att stödja medlemsländers hantering av flyktingsituationen

EU-kommissionen har beslutat att styra om flertalet finansieringsverktyg till förmån för medlemsländers hantering av den rådande flyktingsituationen. Den 28 oktober presenterade de en utlysning på området vård och hälsa.

Den 28 oktober publicerade EU-kommissionen en ny utlysning inom ramen för EU:s hälsoprogram för att stödja medlemsländer i hälsorelaterade utmaningar i koppling till ett ökat migrationstryck. Ansökningsomgången avser projektbidrag för särskilda insatser inom vård och hälsa och syftar till att underlätta medlemsländers hantering av den rådande flyktingsituationen.

För den som är intresserad gäller det att söka så snart som möjligt. Sista ansökningsdatum för utlysningen är den 12 november, för att projektmedlen ska komma till användning i snabbast möjliga mån.

Läs mer om utlysningen här 

/Oskar Ivarsson

03 Nov 2015 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information