Nya förslag för en förnyad digital inre marknad

Den 25 mars meddelade EU-kommissionen att arbetet kring de nya förslagen som ska upphäva olika digitala gränser mellan medlemsländer har påbörjats. Målet är att det ska vara möjligt att använda digitala varor och tjänster oberoende av i vilken land du befinner dig i. 

För tillfället begränsas möjligheterna till att ta del av olika digitala tjänster av det så kallat geoblocking. Det innebär att olika digitala plattformar så som Spotify eller Amazon kräver separata konton för olika medlemsländer, användare får inte tillgång till visst material beroende på medlemsland tjänsten används i då innehavaren av en rättighet begränsas i nationella copyright-avtal.

Nu har ansvarig EU-kommissionär för den digitala ekonomin och samhället, Günther Oettinger, meddelat att det planeras förslag till nya regelverk och ny lagstiftning. 

Under 2015 vill EU-kommissionen avsluta den pågående gemensamma Europeiska dataskyddsreformen och förordningen Uppkopplad kontinent.  Det kommer också att föreslås nya lagstiftande och icke-lagstiftande initiativ om telekommunikation, modernisera EU:s lagstiftning om upphovsrätt samt förenkla reglerna för konsumenter som använder sig av den digitala marknaden. 

Andrus Ansip, EU-kommissionär med ansvar för den digitala inre marknaden, meddelade att strategin kommer att publiceras den 6 maj och kommer att delas upp i tre områden: 

  • Bättre tillgång till digitala varor och tjänster för konsumenter och företag
  • Skapa förutsättningarna för att digitala nät och tjänster ska kunna växa
  • Skapa en europeisk digital ekonomi och ett digitalt samhälle med tillväxtpotential på lång sikt 

 

Ansip var tydlig med att förklara varför den digitala marknaden är något som EU bör fokusera på

”Bort med alla hinder och gränser som blockerar oss online. Folk måste ha möjlighet att röra sig fritt över gränserna på nätet precis som offline. Innovativa företag måste få hjälp att växa i hela EU, så att de inte förblir låsta till sin hemmamarknad. Detta kommer att vara en tuff uppgift, men vi behöver en ambitiös start. Det är på tiden att Europa drar full nytta av den digitala tidsåldern: bättre tjänster, mer delaktighet och nya arbetstillfällen.”

Nu beräknas EU-kommissionen komma med ett reformförslag kring Copyright under hösten 2015.

Läs mer om EU-kommissionens pressmeddelande om strategin för den digitala marknaden här

//Kejvan Bexenius

01 Apr 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information