Nya fonden FEAD

EU-kommissionen godkände under onsdagen den 25 februari Sveriges operativa program för att använda den nya fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. Sverige kommer att få 7,8 miljoner euro under innevarande programperiod (2014–2020) för att hjälpa socialt utsatta människor. Utöver detta skjuter den svenska regeringen till ytterligare 1,2 miljoner euro.

Marianne Thyssen, EU-kommissionär med ansvar för socialpolitiska frågor ställer sig positiv till beslutet:

– Det svenska programmet kommer att bidra ekonomiskt till att hjälpa socialt utsatta människor utan något socialt skyddsnät. Stödet kan förbättra deras livssituation och öka deras möjligheter att bli en del av samhället.

I Sverige går hjälpen främst till arbetslösa EU- och EES-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige utan rätt till socialhjälp. Insatserna ska bidra till ökad kunskap om det svenska samhället och hälsofrämjande åtgärder som exempelvis möjligheter till personlig hygien och dagliga rutiner samt information och andra initiativ för att förbättra hälsan och förebygga sjukdomar.

Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt startade i januari 2014. Målet är att bryta den onda cirkeln av fattigdom och nöd genom att hjälpa de mest utsatta EU-invånarna. Fonden kan bidra med 3,8 miljarder euro i reala termer under 2014–2020. Dessa pengar ska stärka den sociala sammanhållningen genom att åtgärda de värsta formerna av fattigdom. De ska också bidra till att till år 2020 hjälpa minst 20 miljoner människor att ta sig ur fattigdom och social utestängning. Det sistnämnda utgör ett av de så kallade Europa 2020-målen

Fonden ska vidare stödja EU-ländernas initiativ för att tillhandahålla icke-ekonomiskt stöd till dem som har de sämst ställt – både enskilda, familjer, hushåll och grupper. Det kan handla om mat, kläder och andra basvaror för personligt bruk som skor, tvål och schampo. Pengarna kan avslutningsvis också användas till åtgärder för social delaktighet. Varje medlemsland ska definiera målgruppen i sitt operativa program. De kan sedan välja vilken typ av hjälp de vill ge (mat, basvaror eller båda) och hur de vill dela ut varorna utifrån egna förhållanden och preferenser.

Europeiska socialfonden i Sverige är förvaltande myndighet

Svenska ESF-rådet har fått uppdraget att genomföra fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD). Förkortningen FEAD står för Fund for European Aid to the Most Deprived. Svenska ESF-rådet kommer att vara den förvaltande och attesterande myndigheten för fonden.
Syftet med det svenska programmet är att bistå ekonomiskt och socialt utsatta EU/EES-medborgare när de vistas tillfälligt i Sverige, under högst tre månader, utan uppehållsrätt. Målet för det svenska programförslaget är att socialt- och ekonomiskt utsatta personers förutsättningar för social delaktighet och egenmakt ska öka. Projektansökningar utlyses från hösten 2015. ESF-rådet planerar även en lanseringskonferens i Göteborg 26 mars.

Mer information

Läs mer på EU-kommissionens hemsida.

 

Läs mer på regeringens hemsida.

 

Läs mer på ESF-rådets hemsida.

 

 

/Kalle Eriksson


03 Mar 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information