Nya praktikanter Kalle och Kejvan

Under våren 2015 välkomnas två nya praktikanter till vårt kontor i Bryssel. Kalle Eriksson och Kejvan Bexenius studerar båda politices kandidatprogrammet vid Umeå universitet. De kommer att arbeta med oss från slutet av januari fram till midsommar och  vi ser fram emot ett givande samarbete samt en händelserik vår tillsammans!

Kalle är uppvuxen i Piteå och har precis skrivit färdigt sin kandidatuppsats i statsvetenskap. I denna diskuteras frågan om politiska systems strävan efter att integrera olika intressen i policyprocessen, med utgångspunkt i Regionkommitténs samt Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommitténs roll inom EU. 
- I och med att frågor rörande multi-level governance, framför allt i en europeisk kontext, är ett av mina stora intressen inom statsvetenskapen ser jag en termin i Bryssel som en ypperlig möjlighet. Att komma till North Sweden känns naturligt eftersom att jag under många år från hemmaplan följt och intresserat mig för organisationens arbete. 
Kejvan är uppvuxen i Umeå och har efter praktiken en termin kvar inom sin kandidat i statsvetenskap. Hans intresseområden är policyutformning och beslutsfattande inom EU. Specifikt hur detta påverkar de olika regionerna samt hur regionerna i sin tur kan påverka europeisk policy. Praktiken öppnar upp möjligheter för honom att ta del i detta samspel.
 - Jag har alltid varit intresserad av regional utveckling och hur idéer formas mellan olika aktörer, statliga såväl som icke-statliga. Inom Europeiska unionen har vi många intressen som påverkar och skapar utvecklingen som vi får ta del av. Målet med min tid här är att få ta med mig praktisk erfarenhet om hur processen kan se ut. 
Vi hälsar dem varmt välkomna!

150127KejvanKalleKalle är uppvuxen i Piteå och har precis skrivit färdigt sin kandidatuppsats i statsvetenskap. I denna diskuteras frågan om politiska systems strävan efter att integrera olika intressen i policyprocessen, med utgångspunkt i Regionkommitténs samt Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommitténs roll inom EU. 

- I och med att frågor rörande multi-level governance, framför allt i en europeisk kontext, är ett av mina stora intressen inom statsvetenskapen ser jag en termin i Bryssel som en ypperlig möjlighet. Att komma till North Sweden känns naturligt eftersom att jag under många år från hemmaplan följt och intresserat mig för organisationens arbete. 

Kejvan är uppvuxen i Umeå och har efter praktiken en termin kvar inom sin kandidat i statsvetenskap. Hans intresseområden är policyutformning och beslutsfattande inom EU. Specifikt hur detta påverkar de olika regionerna samt hur regionerna i sin tur kan påverka europeisk policy. Praktiken öppnar upp möjligheter för honom att ta del i detta samspel.

 - Jag har alltid varit intresserad av regional utveckling och hur idéer formas mellan olika aktörer, statliga såväl som icke-statliga. Inom Europeiska unionen har vi många intressen som påverkar och skapar utvecklingen som vi får ta del av. Målet med min tid här är att få ta med mig praktisk erfarenhet om hur processen kan se ut. 

f.v. Kalle Eriksson och Kejvan Bexenius

Vi hälsar dem varmt välkomna!

Här hittar du kontaktuppgifter till Kalle och Kejvan.

27 Jan 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information