Nya riktlinjer för användning av EU-medel

Den 29 oktober publicerade EU-kommissionen nya riktlinjer för att hjälpa offentliga tjänstepersoner inom hela EU att identifiera och undvika de vanligaste felen vid offentlig upphandling av projekt som medfinansieras av Europeiska struktur- och Investeringsfonder (ESI).

I linje med initiativet för en ”EU-budget med fokus på resultat” så agerar nu EU-kommissionen för att säkra att skattebetalarnas pengar används på ett effektivt och öppet sätt. Nära hälften av den finansiering som kommer från Europeiska struktur- och investeringsfonderna slussas till den reala ekonomin genom offentlig upphandling.

EU-kommissionär för regional policy Corina Creţu menar att de nya riktlinjerna bidrar till att EU-investeringar snabbare kan nå resultat, inom både tillväxt och fler jobb.

-      En av mina prioriteringar är att hjälpa medlemsstater att förbättra sitt sätt att hantera och investera EU-medel och dessa riktlinjer är ett verktyg i detta avseende. Jag tror att färre misstag i offentlig upphandling kan se till att EU:s investeringar snabbare kan ge resultat på våra jobb- och tillväxtmål samt garantera säkerhet för EU:s budget.

Vidare menar Creţu att det vanligaste problemet vid offentliga upphandlingar beror på otillräcklig administrativ kapacitet, vilket gör att EU-kommissionens insatser för att förbättra offentlig förvaltnings förmåga samt förbättra dess kontrollsystem kan vara avgörande för att åtgärda problemen på ett heltäckande plan.

EU-kommissionärerna Corina Creţu och Elzbieta Bieńkowska kommer att träffas den 1 december för att diskutera dessa frågor. Det blir den första i en serie möten mellan de två som kommer att bedöma framstegen i arbetet med att ta itu med problem kring offentlig upphandling och EU:s projektfinansiering.

Läs riktlinjerna här

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här

/Oskar Ivarsson 

03 Nov 2015 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information