Nya säljfrämjande program för jordbruksprodukter från EU

EU-kommissionen har godkänt 33 nya program för att främja jordbruksprodukter som är specifika för EU. Med ett värde på över 108 miljoner euro syftar dessa program till att bidra till att öppna nya marknader för EU-produkter och öka konsumtionen av dessa produkter inom EU.

EU-kommissionen har godkänt 33 nya program för att främja EU:s jordbruksprodukter inom EU och på marknader i tredje land. Dessa program omfattar 108 miljoner euro och sträcker sig över 3 år. De åtgärder som finansieras kan bestå av olika typer av reklamkampanjer som belyser fördelarna med EU-produkter, särskilt när det gäller kvalitet, livsmedelssäkerhet och hygien, näring, märkning, djurens välbefinnande eller miljövänliga produktionsmetoder.

-       Jag välkomnar dessa nya program, särskilt mot bakgrund av de svårigheter som marknaden sett den senaste tiden. Sådana här program är viktiga för att etablera nya marknadsmöjligheter, särskilt på marknader utanför EU, och därmed bidra till att stimulera tillväxt och sysselsättning inom livsmedelssektorn, kommenterade EU: s kommissionär för jordbruk och landsbygdsutveckling Phil Hogan.

De valda programmen täcker ett brett spektrum av produktkategorier, särskilt de som drabbats av den senaste tidens problem på marknaden, till exempel mejeriprodukter, men även kött, färska och bearbetade frukter och grönsaker, kvalitetsprodukter (det vill säga de som skyddas enligt EU:s geografiska beteckningar) liksom olivolja och ekologiska produkter. För Norrbottens och Västerbottens del kan programmen vara till fördel för delikatesser som Kalixlöjrom och Västerbottensost.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här

/Oskar Ivarsson 

18 Nov 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information