Nybörjarguide till fonderna och programmen

Som ett stöd till samtliga aktörer som funderar på att söka EU-finansiering har EU-kommissionen nu tagit fram en ”nybörjarguide” till unionens struktur- och investeringsfonder samt sektorsprogram. I guiden ges en introduktion av de olika fonderna och programmen samt matnyttig information om vilka aktörer som är kvalificerade att söka vilka pengar och vilka krav som finns gällande ansökningsprocedur och utbetalningar.

I förordet till guiden menar Kristalina Georgieva, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för budget och personal, att denna publikation är en del i EU:s arbete för att förenkla ansökningsprocesser och sänka trösklarna för aktörer som har ett intresse av att söka finansiering från unionen. Georgieva skriver bland annat: 

”EU har förenklat sina finansiella regler för europeiska företag, städer, regioner, forskare och icke-statliga organisationer. Tillgången till EU-finansiering ska nu vara enklare än någonsin tidigare, och vi arbetar ständigt med ytterligare förbättringar. Vi vill att ni ska kunna spendera er tid på produktivt arbete, inte på att fylla i blanketter.”

 

Läs mer och ladda ned guiden i sin helhet (EU-kommissionens hemsida).

 

/Kalle Eriksson 

11 Maj 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information