Nytt nummer av SKL:s tidskrift ”På gång inom EU” nu tillgängligt

I SKL:s regelbundna skrift ”På gång inom EU” samlas nyheter om det senaste som händer inom EU som påverkar kommuner, landsting och regioner. I vårens nummer som nyligen släppts kan du bland annat läsa om TTIP, sammanhållningspolitiken och den digitala inre marknaden. Numret innehåller också information om SKL:s prioriterade EU-frågor för 2015 som North Sweden tidigare rapporterat om.

Med anledning av det nya numret kommer SKL den 1 april mellan 13.00 och 15.00 att webbsända ett seminarium där aktuella EU-frågor kommer att diskuteras. Seminariet kommer också att finnas tillgängligt i efterhand. 

 

Ladda ned På gång inom EU.

Läs mer om seminariet den 1 april. 


/Kalle Eriksson
 

30 Mar 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information