OECD-rapport NSPA

Vi har i en tidigare nyhet berättat om den studie som Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) kommer att utföra tillsammans med Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), med syfte att kartlägga och analysera vilka förutsättningar, utmaningar och utvecklingsmöjligheter som finns i de nordligaste regionerna av Norge, Sverige och Finland. Under förra veckan (10-11 februari) gick det officiella startskottet för arbetet med studien när representanter för samtliga 14 regioner inom NSPA träffades i Bryssel.

Under två intensiva dagar hölls dels interna möten, dels möten med representanter för OECD samt EU-kommissionens generaldirektorat för regionala frågor (DG regio) - allt för att diskutera det konkreta upplägget av studien. Närvarande för OECD:s räkning var Jose Enrique Garlilazo (enhetschef Regional utvecklingspolicy), Abel Schumann (ekonom) och Emiko Araki (analytiker). De tre höll i en presentation om hur OECD:s territoriella studier vanligtvis genomförs, samt vilka aspekter som är nya för denna specifika rapport. Vidare diskuterades ansvars- och arbetsfördelningen mellan OECD, NSPA samt de nationella och regionala kontaktpersonerna och arbetsgrupperna. Jose Enrique Garlilazo var noga med att poängtera att arbetet med studien är en gemensam insats för samtliga av dessa aktörer, och att detta är viktigt att ha i åtanke för att såväl arbetsprocessen som slutresultatet ska bli så bra som möjligt. OECD kunde också berätta att den unika studien över NSPA, som omfattar många regioner i flera länder som samtidigt upplever gemensamma utmaningar, redan innan den startat skapat uppmärksamhet och intresse runtom i Europa men också från länder på andra håll i världen såsom Kanada och Australien.

150317_OECD

Avslutningsvis höll samtliga regioner vid mötet med OECD i en kortare presentation där respektive regions förväntningar på studien och prioriteringar togs upp. Även utmaningar var i fokus där bristande tillgänglighet samt sjunkande humankapital till följd av utflyttning och andra demografiska förändringar (såsom en åldrande befolkning) var centralt för de flesta regionerna. 

Nu fortsätter arbetet med studiens genomförande och nästa steg är att de 14 regionerna ska författa var sin kortare “background report” som tillsammans med en rad regionala data överlämnas till OECD under maj månad. Representanter från OECD kommer att genomföra tre stycken så kallade “study missions”, en till vardera land, för att samla information samt träffa relevanta aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Den första resan kommer att göras till Finland i början av juni månad detta år.

Läs Mikael Jansons tidigare "State of play" om arbetet med rapporten.

 

 Abel Schumann, ekonom, OECD.

/Kalle Eriksson & Kejvan Bexenius

17 Mar 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information