Öppet samråd jämställdhetsstrategi

EU:s nuvarande jämställdhetsstrategi löper ut under 2015. Just nu håller en ny strategi på att utarbetas och därför har EU-kommissionen öppnat ett samråd om den framtida jämställdhetspolitiken i unionen. Samrådet riktar sig till medlemsstater, arbetsmarknadsorganisationer, civila organisationer med intresse för jämställdhetsfrågor, våld mot kvinnor och/eller sociala frågor, jämställdhetsorgan samt andra organisationer och individer.

Samrådet hålls öppet till och med den 21 juli 2015 och syftar till att ge en bild av den breda allmänhetens synpunkter inför EU-kommissionens fortsatta arbete med utarbetande av en policy för jämställdhet inom EU efter år 2015. 

 

Ta del av samtliga dokument och lämna era synpunkter. 

 

/Kalle Eriksson

 

11 Maj 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information