Rapport: Mitt i EU:s arktiska fokus

Hur ska Norra Sverige möta de arktiska frågorna? Varför bör Övre Norrland anamma Arktispolitiken? Erica Rönnqvist, praktikant under hösten hos North Sweden, har tagit fram rapporten ”Norrbotten och Västerbotten – mitt i EU:s arktiska fokus”

Rapporten sammanfattar de diskussioner som förs inom EU och globalt kring det arktiska området utifrån det växande intresset och den uppmärksamhet som nu också riktas mot Europas Arktiska områden, till vilka Övre Norrland hör. Rapporten ger en inblick i vad som sker i den politiska utvecklingen på området samt vad det innebär för Norrbotten och Västerbotten att vara EU:s förlängda arm i den arktiska regionen. 

Syftet med rapporten är att visa hur viktigt det är för aktörerna i Övre Norrland att delta i processen samt att ge ett underlag för en diskussion om vad som bör fokuseras på. Utgångspunkten är North Swedens perspektiv på den arktiska diskussionen inom EU och dess betydelse för våra regioner, som sammanställts i denna rapport. 

Läs rapporten ”Norrbotten och Västerbotten – mitt i EU:s arktiska fokus”  i sin helhet

//Kejvan Bexenius

03 Feb 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information