Regeringen presenterar sina prioriteringar för EU-arbetet 2015

När regeringen presenterade sina övergripande prioriteringar för EU-arbetet 2015 stod sysselsättning och hållbar tillväxt, en stabil arbetsmarknad, jämställdhet och fortsatt ambitiös miljö-, energi och klimatpolitik i fokus. 

Sveriges statsminister Stefan Löfven presenterade regeringens prioriteringar under ett tal på handelshögskolan i Göteborg. Bland dessa står det att Sverige ska vara en engagerad och konstruktiv medlem av den europeiska unionen.

Under 2015 ska regeringen lägga ett särskilt fokus på följande fem områden:

  • Fler jobb och hållbar tillväxt
  • Ordning och reda på arbetsmarknaden
  • En framåtsyftande ambitiös miljö-energi- och klimatpolitik
  • Ett globalt engagemang och ett säkrare grannskap
  • Jämställdhet i centrum

 

Under talet sa statsministern att man vill fortsätta arbetet med stärkandet av den inre marknaden och en digital inre marknad, där regelverken harmoniseras och integriteten respekteras. 

Forskning och innovation vill regeringen fortsätta att prioritera inom Europeiska Fonden för Strategiska Investeringar (EFSI – även kallad Junckerplanen). 

Nu finns prioriteringarna presenterade på regeringens hemsida där det går att fördjupa sig i de olika områdena.

Läs mer om talet här

Läs om de övergripande prioriteringarna på regeringens hemsida

//Kejvan Bexenius

 

22 Apr 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information